943 45 34 11
ERABILTZAILEENTZAKO GUNEA

BERAKOLAN, Gestión laboral activa de empresas

zerbitzuak

Nominak eta gizarte-aseguruak

Berakolanek ahalbide guztiak jarri ditu nominen kudeaketako arloa sendotzen. Gure profesionalek banan-banan kudeatzen dute bezero bakoitzarekikoa; horrela, ezinbesteko segurtasuna eta lasaitasuna eskaintzen ditugu.

 • Kontratu-mota egokienaz aholkatzen dugu; bai eta egin ere.
 • Zehaztapen handienaz egiten ditugu soldatetako hartu-agiriak eta dagozkien kostuen laburpenak.
 • Nominen transferentzietarako fitxategiak egiten ditugu.
 • Norbanakoekin itunak eta klausula bereziak egiten ditugu.
 • Lan-harremanaren alderdi garrantzitsu bakoitzari buruzko aholkularitza: lan-baldintzak, mugikortasuna, funtsezko aldaketak, faltak eta zehapenak.
 • Lan-kontratuak suntsiarazteko laguntza.
 • Gizarte Segurantzako kotizazio-buletinak egin eta kuoten geroratzea kudeatu.
 • Zergak prestatu eta PFEZ-ren atxikipenak gauzatzeari buruzko aholkularitza.
 • Lan-harremanarekin loturiko Gizarte Segurantzaren aurreko izapide guztiei buruzko aholkularitza eskaintzen dugu; eta gauzatu ere egiten dugu.
  • Afiliazioak, altak, bajak, aldaketak.
  • Kotizazioak.
  • Diru- bilketa.
  • Kontingentziak eta babespeko egoerak.
  • Aldi baterako ezintasunak.
  • Ezintasun iraunkorrak.
  • Ezintasun iragankorren (EI) zuzeneko ordainketa.
  • Lan-istripuak.
  • Amatasuna. Haurdunaldi bitarteko arriskuak.
  • Aitatasuna.
  • Erretiroa, aurre-erretiroa, erretiro partziala.
 • Aholkularitza ematen dugu, bazkide eta administratzaileak Gizarte Segurantzan zuzen kokatzeari buruz.

Lan-kontratuak

BERAKOLANek aholkularitza-zerbitzua ematen du edozein motatako kontratugintza arruntetan. Lan-kontratu mugagabeak, egiturazko kontratuak, prestakuntza-kontratuak nahiz beste motatakoak. Egon litezkeen hobariak kontuan hartu, eta gauzatu beharreko irtenbiderik egokiena bilatzen dugu.

 • Lan-kontratu motak eta moduak.
 • Lan-kontratuaren aldaketak.
 • Lanaldiak: lanegunak eta atsedenak.
 • Lan-prestazioaren etenaldia.
 • Lan-kontratuaren etetea. Lizentziak eta baimenak.
 • Lan-kontratuaren amaiera.

Gizarte Segurantzako erregimenean kokatzea

Bazkideen, administratzaileen eta goi-karguen arazoak, Gizarte Segurantzako erregimen bat edo bestean kokatzeari dagokionez.

Kaleratzeak, lan-harremanen amaiera eta aldaketa.

Abokatu bidezko laguntza juridikoa, enpresaren eta langileen arteko lan-harremanetatik eratorritako xehetasun guztiei buruz.

Enplegu-Erregulazioko Espedienteak (‘ERE’ak)

BERAKOLANetik zure esanera jarriko dugu gure esperientzia, lanpostuen birmoldaketak berregituratzeak barne edota kaleratze kolektiboak dakartzaten zati bateko nahiz erabateko ixteak negoziatzeko, plangintza egiteko eta gauzatzeko.
Enplegu-Erregulazioko Espedienteei buruzko aholkularitza eskaini eta izapideak egiten ditugu, horien garapen-aldi guztietan.

Lan-ikuskapenak

Laneko Ikuskatzailetzaren aurrean agertzen gara; eskatutako agiri guztiak prestatzen ditugu horretarako, eta prozesu osoaren jarraipena egiten dugu.

Negoziazio kolektiboa

BERAKOLANek laguntza estrategikoa eskaintzen du negoziazio kolektiboan, gure bezeroen eta beren langile nahiz ordezkarien artean gogo-beteko akordioak lortzeko xedez.
Aholkularitza eskaintzen du enpresetako langileen ordezkaritzarako hauteskunde sindikaletako prozesuetan.

Lan- auditoretza

Berakolanek lan-gaiei buruzko legezko auditoretzak egiten ditu; horretarako, laneko eta Gizarte Segurantzako betebeharren betetze-mailaren azterketa zehatzak gauzatzen ditu.

Ordezkaritza BAAZen, lan-arloko epaitegiaren, Auzitegi Nagusiaren, Auzitegi Gorenaren, Konstituzio Auzitegiaren aurrean.

© 2012 BERAKOLAN eskubide guztiak bere esku